آشنایی با مفهوم زیرساخت کلید عمومی و کاربرد آن در برنامه های کاربردی

امضای دیجیتال به منظور احراز هویت مجازی افراد شکل گرفته و در واقع امضای دستی در فضای مجازی است. گواهی دیجیتال كه هويت فرد را در فضاي مجازی نشان می‌دهد و به نوعی معادل شناسنامه يا كارت شناسايی وی است شامل اطلاعاتی مانند مشخصات فرد، كليد عمومی وی و امضای ديجيتالی صادركننده است. با در اختيار داشتن گواهينامه ديجيتالی يك فرد، می‌توان كليد عمومی معتبر وی را در اختيار داشت تا بتوان امضای ديجيتالی ارسالی از طرف وی را اعتبارسنجی كرد.

1) PKI چيست؟

2) نیازمندی‌های زیرساخت کلید عمومی

3) کاربردهای زیرساخت کلید عمومی در سازمان ها و تحلیل امنیتی PKI

4) مزایای و ویژگی‌های استفاده از گواهی کلید عمومی