تعداد کاربران ویژگی های محصول تعرفه (تومان)  • سامانه کلی فوق دارای 6 ماه گارانتی می باشد.
  • اعتبار پیشنهاد قیمت از تاریخ صدور به مدت 2 هفته می باشد.
  • هزینه های مربوط به پشتیبانی پس از 6 ماه بر اساس قرارداد مجزای پشتیبانی به نرخ پایه 18% بهای مجموع فروش در 6 ماه امکان پذیر بوده و برای سالهای بعدی تابع نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی می باشد.
  • مکان تحویل، نصب و راه اندازی تهران بوده و در سایر مکان ها هزینه رفت و آمد، اسکان و اقامت به عهده خریدار می باشد.
  • قیمت فوق بدون در نظر گرفتن عوارض و مالیات بر ارزش افزوده می باشد.